XUẤT XỨ » Nhật Bản
6.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-061
Mã mua hàng : NAC-652-176
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :83,000 VNĐ
6.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-063
Mã mua hàng : NAC-652-177
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :83,000 VNĐ
6.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-064
Mã mua hàng : NAC-652-178
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :83,000 VNĐ
6.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-065
Mã mua hàng : NAC-652-179
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :83,000 VNĐ
6.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-066
Mã mua hàng : NAC-652-180
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :93,000 VNĐ
6.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-067
Mã mua hàng : NAC-652-181
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :93,000 VNĐ
6.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-068
Mã mua hàng : NAC-652-182
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :93,000 VNĐ
6.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-069
Mã mua hàng : NAC-652-183
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :93,000 VNĐ
7.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-070
Mã mua hàng : NAC-652-184
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :93,000 VNĐ
7.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-071
Mã mua hàng : NAC-652-185
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
7.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-072
Mã mua hàng : NAC-652-186
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
7.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-073
Mã mua hàng : NAC-652-187
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
7.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-074
Mã mua hàng : NAC-652-188
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
7.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-075
Mã mua hàng : NAC-652-189
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
7.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-076
Mã mua hàng : NAC-652-190
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :112,000 VNĐ
7.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-077
Mã mua hàng : NAC-652-191
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :112,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :168 - Tổng truy cập : 186,015,809
Facebook
Liên hệ