XUẤT XỨ » Nhật Bản
4.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-045
Mã mua hàng : NAC-652-160
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :51,000 VNĐ
4.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-046
Mã mua hàng : NAC-652-161
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
4.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-047
Mã mua hàng : NAC-652-162
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-048
Mã mua hàng : NAC-652-163
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-049
Mã mua hàng : NAC-652-164
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-050
Mã mua hàng : NAC-652-165
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
5.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-051
Mã mua hàng : NAC-652-166
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-052
Mã mua hàng : NAC-652-167
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-053
Mã mua hàng : NAC-652-168
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-054
Mã mua hàng : NAC-652-169
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-055
Mã mua hàng : NAC-652-170
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-056
Mã mua hàng : NAC-652-171
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
5.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-058
Mã mua hàng : NAC-652-173
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
5.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-059
Mã mua hàng : NAC-652-174
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-060
Mã mua hàng : NAC-652-175
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
6.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-061
Mã mua hàng : NAC-652-176
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :87,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :161 - Tổng truy cập : 196,617,076
Facebook
Liên hệ