x

DCA

XUẤT XỨ » Nhật Bản
13.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1350
Mã mua hàng : NAC-500-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :424,000 VNĐ
14mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1400
Mã mua hàng : NAC-500-112
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :446,000 VNĐ
14.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1450
Mã mua hàng : NAC-500-113
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :488,000 VNĐ
15mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1500
Mã mua hàng : NAC-500-114
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :514,000 VNĐ
15.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1550
Mã mua hàng : NAC-500-115
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :549,000 VNĐ
16mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1600
Mã mua hàng : NAC-500-116
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :574,000 VNĐ
16.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1650
Mã mua hàng : NAC-500-117
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :594,000 VNĐ
17mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1700
Mã mua hàng : NAC-500-118
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :649,000 VNĐ
17.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1750
Mã mua hàng : NAC-500-119
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :671,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-005
Mã mua hàng : NAC-652-120
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-006
Mã mua hàng : NAC-652-121
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-007
Mã mua hàng : NAC-652-122
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-008
Mã mua hàng : NAC-652-123
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :33,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-009
Mã mua hàng : NAC-652-124
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :33,000 VNĐ
3.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-031
Mã mua hàng : NAC-652-146
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-032
Mã mua hàng : NAC-652-147
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :113 - Tổng truy cập : 195,349,781
Facebook
Liên hệ