XUẤT XỨ » Nhật Bản
8.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0860
Mã mua hàng : NAC-500-085
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :110,000 VNĐ
8.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0870
Mã mua hàng : NAC-500-086
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :110,000 VNĐ
8.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0880
Mã mua hàng : NAC-500-087
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :110,000 VNĐ
9.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0900
Mã mua hàng : NAC-500-088
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :110,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0910
Mã mua hàng : NAC-500-089
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0920
Mã mua hàng : NAC-500-090
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0930
Mã mua hàng : NAC-500-091
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0940
Mã mua hàng : NAC-500-092
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0950
Mã mua hàng : NAC-500-093
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0960
Mã mua hàng : NAC-500-094
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0970
Mã mua hàng : NAC-500-095
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0980
Mã mua hàng : NAC-500-096
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0990
Mã mua hàng : NAC-500-097
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
10mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1000
Mã mua hàng : NAC-500-098
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
10.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1020
Mã mua hàng : NAC-500-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :151,000 VNĐ
10.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1050
Mã mua hàng : NAC-500-100
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :151,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :203 - Tổng truy cập : 196,737,627
Facebook
Liên hệ