XUẤT XỨ » Nhật Bản
12mm Mũi khoan inox Nachi L6520-120
Mã mua hàng : NAC-652-235
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :277,000 VNĐ
12.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-121
Mã mua hàng : NAC-652-236
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :301,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-122
Mã mua hàng : NAC-652-237
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :301,000 VNĐ
12.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-123
Mã mua hàng : NAC-652-238
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :301,000 VNĐ
12.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-124
Mã mua hàng : NAC-652-239
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :301,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-125
Mã mua hàng : NAC-652-240
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :301,000 VNĐ
12.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-126
Mã mua hàng : NAC-652-241
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
12.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-127
Mã mua hàng : NAC-652-242
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-128
Mã mua hàng : NAC-652-243
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
12.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-129
Mã mua hàng : NAC-652-244
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
13mm Mũi khoan inox Nachi L6520-130
Mã mua hàng : NAC-652-245
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
5.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-057
Mã mua hàng : NAC-652-172
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
11.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-117
Mã mua hàng : NAC-652-232
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :277,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-050
Mã mua hàng : NAC-602-276
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
2.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-020
Mã mua hàng : NAC-602-246
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
45.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-454
Mã mua hàng : NAC-602-678
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :8,592,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :157 - Tổng truy cập : 193,919,617
Facebook
Liên hệ