x

DCA

Cầu móc động cơ 3580A
Mã mua hàng : SUN-358-060
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Không có
Giá :5,085,000 VNĐ
Giá treo lắp ráp động cơ 574
Mã mua hàng : SUN-000-063
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Không có
Giá :1,140,000 VNĐ
Giá đỡ hộp số, nâng 2 tầng 3190
Mã mua hàng : SUN-319-061
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Không có
Giá :2,940,000 VNĐ
Union 6mm
Mã mua hàng : SWL-606-002
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Swagelok
Union 1/16"
Mã mua hàng : SWL-100-001
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Swagelok
Bộ kìm đa năng 25 chức năng
Mã mua hàng : MIS-000-197
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Không có
Giá :227,000 VNĐ
24mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-124
Mã mua hàng : CRO-761-437
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :125,000 VNĐ
Union Elbow 3mm
Mã mua hàng : SWL-309-009
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Swagelok
38mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-138
Mã mua hàng : CRO-761-451
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :201,000 VNĐ
39mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-139
Mã mua hàng : CRO-761-452
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :224,000 VNĐ
40mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-140
Mã mua hàng : CRO-761-453
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :225,000 VNĐ
41mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-141
Mã mua hàng : CRO-761-454
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :236,000 VNĐ
20" Cần mạnh 3/4" Crossman 99-310
Mã mua hàng : CRO-993-258
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :408,000 VNĐ
Bộ vít đóng 13 mũi Crossman 48-014
Mã mua hàng : CRO-014-747
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :373,000 VNĐ
28mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-128
Mã mua hàng : CRO-761-441
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :129,000 VNĐ
44mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-144
Mã mua hàng : CRO-761-457
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :242,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :140 - Tổng truy cập : 195,168,220
Facebook
Liên hệ