4-3/4" Kìm nhọn Crossman 95-104
Mã mua hàng : CRO-951-575
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :75,000 VNĐ
5-1/2" Kìm nhọn đen Crossman 95-105
Mã mua hàng : CRO-951-576
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :85,000 VNĐ
Kìm phe đầu bằng kẹp ra Crossman 95-151
Mã mua hàng : CRO-951-615
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :114,000 VNĐ
Kìm phe đầu bằng kẹp vô Crossman 95-152
Mã mua hàng : CRO-951-616
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :114,000 VNĐ
14.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-218
Mã mua hàng : CRO-662-230
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :79,000 VNĐ
12.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-217
Mã mua hàng : CRO-662-229
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :52,000 VNĐ
4.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-208
Mã mua hàng : CRO-662-215
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :10,000 VNĐ
Mũi đóng ngắn dẹp 10mm Crossman 48-370
Mã mua hàng : CRO-483-195
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :16,000 VNĐ
8.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-214
Mã mua hàng : CRO-662-218
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :18,000 VNĐ
5.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-210
Mã mua hàng : CRO-662-216
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :12,000 VNĐ
Bộ chìa lục giác bi 9 cây ngắn Crossman 66-098
Mã mua hàng : CRO-660-242
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :171,000 VNĐ
1.5 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-204
Mã mua hàng : CRO-662-211
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :6,000 VNĐ
2.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-205
Mã mua hàng : CRO-662-212
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :6,000 VNĐ
2.5 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-206
Mã mua hàng : CRO-662-213
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :8,000 VNĐ
3.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-207
Mã mua hàng : CRO-662-214
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :9,000 VNĐ
3.2 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-001
Mã mua hàng : CRO-460-104
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :27,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :113 - Tổng truy cập : 180,198,712
Facebook
Liên hệ