T15 x 80mm Tuốc nơ vít hoa thị Stanley 65-149
Mã mua hàng : STL-149-191
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
8mm Chìa lục giác đơn Stanley
Mã mua hàng : STL-000-187
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
5" Kìm mũi nhọn Stanley 84-119
Mã mua hàng : STL-119-190
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :97,000 VNĐ
6” Kiềm cắt Stanley 84-038
Mã mua hàng : STL-038-193
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :188,000 VNĐ
8" Thước êke vuông 203mm Stanley 46-825
Mã mua hàng : STL-825-194
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :78,000 VNĐ
4-1/4" Dao cắt Stanley 10-049
Mã mua hàng : STL-049-196
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
5-3/8" Dao trổ Stanley 10-079
Mã mua hàng : STL-079-197
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
6" Dao cắt Stanley 10-143P
Mã mua hàng : STL-143-198
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
5-1/8"  Dao cắt Stanley 10-150
Mã mua hàng : STL-150-199
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
6-1/2" Dao cắt Stanley 10-151
Mã mua hàng : STL-151-200
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :38,000 VNĐ
5-5/8" Dao trổ Stanley 10-179
Mã mua hàng : STL-179-201
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
5-1/2" Dao trổ Stanley 10-209
Mã mua hàng : STL-209-254
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
6-3/4" Dao cắt Stanley 10-280
Mã mua hàng : STL-280-256
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
5-1/2" Dao trổ Stanley 10-299
Mã mua hàng : STL-299-257
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
3-1/2" Dao trổ Stanley 10-239
Mã mua hàng : STL-239-255
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
5" Dao Stanley 10-401
Mã mua hàng : STL-401-258
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
Nhãn hiệu
Đang online :80 - Tổng truy cập : 178,048,447
Facebook
Liên hệ