680g Búa đầu tròn 45-621
Mã mua hàng : SLM-621-124
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Sellery
1/2" Cờ lê lực 98-805
Mã mua hàng : SLM-805-125
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Sellery
Giá :270,000 VNĐ
450g Búa nhổ đinh Stanley 51-081
Mã mua hàng : STL-081-330
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :263,000 VNĐ
570g Búa nhổ đinh Stanley 51-082
Mã mua hàng : STL-082-416
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :290,000 VNĐ
4" Mỏ lết xích Irwin T240
Mã mua hàng : IRW-240-342
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Irwin
5/16-2" Mỏ lết xích Irwin T231-1/2
Mã mua hàng : IRW-231-343
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Irwin
5/16-3" Mỏ lết xích Irwin T232-1/2
Mã mua hàng : IRW-232-344
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Irwin
1-8" Mỏ lết xích Irwin T234C
Mã mua hàng : IRW-234-346
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Irwin
2-12" Mỏ lết xích Irwin T235C
Mã mua hàng : IRW-235-347
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Irwin
15mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-515
Mã mua hàng : CRO-965-320
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :20,000 VNĐ
25mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-747
Mã mua hàng : CRO-987-330
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :38,000 VNĐ
27mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-749
Mã mua hàng : CRO-987-332
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :44,000 VNĐ
10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-098
Mã mua hàng : CRO-960-308
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :18,000 VNĐ
12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-100
Mã mua hàng : CRO-961-310
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :21,000 VNĐ
10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-107
Mã mua hàng : CRO-961-296
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :12,000 VNĐ
12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-109
Mã mua hàng : CRO-961-298
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :13,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :110 - Tổng truy cập : 180,376,668
Facebook
Liên hệ