Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Fluke 287
Mã mua hàng : FLU-287-013
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :16,118,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Fluke 289
Mã mua hàng : FLU-289-014
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :18,824,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 321
Mã mua hàng : FLU-321-017
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :3,530,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 322
Mã mua hàng : FLU-322-018
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :3,765,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 333
Mã mua hàng : FLU-333-019
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :5,674,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 334
Mã mua hàng : FLU-334-020
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :6,999,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 335
Mã mua hàng : FLU-335-021
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :7,869,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 336
Mã mua hàng : FLU-336-022
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :11,720,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 337
Mã mua hàng : FLU-337-023
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :14,039,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 353
Mã mua hàng : FLU-353-024
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :20,236,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 355
Mã mua hàng : FLU-355-025
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :23,059,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 365
Mã mua hàng : FLU-365-026
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :8,059,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 373
Mã mua hàng : FLU-373-027
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :5,412,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 374
Mã mua hàng : FLU-374-028
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :7,765,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 375
Mã mua hàng : FLU-375-029
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :8,606,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 381
Mã mua hàng : FLU-381-031
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Fluke
Giá :16,824,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :112 - Tổng truy cập : 175,823,293
Facebook
Liên hệ