5" Máy chà nhám Metabo SXE 325 Intec
Mã mua hàng : MEB-325-011
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :2,827,000 VNĐ
400W Máy Cưa lọng Metabo ST50 Pendix
Mã mua hàng : MEB-050-007
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :1,947,000 VNĐ
5" Máy chà nhám Metabo FSX 200 Intec
Mã mua hàng : MEB-200-010
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :1,838,000 VNĐ
5" Máy chà nhám tròn Metabo SXE425
Mã mua hàng : MEB-425-012
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :3,120,000 VNĐ
570W Máy Cưa lọng Metabo STE70
Mã mua hàng : MEB-070-008
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :3,648,000 VNĐ
92mm x 183 mm Máy chà nhám rung Metabo SR10-23
Mã mua hàng : MEB-023-005
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :2,330,000 VNĐ
92mm x 183 mm Máy chà nhám rung Metabo SR20-23
Mã mua hàng : MEB-023-006
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :2,942,000 VNĐ
Máy đục bê tông chuyên dùng Metabo MHE 56
Mã mua hàng : MEB-056-040
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :21,600,000 VNĐ
Máy đục bê tông chuyên dùng Metabo MHE 96
Mã mua hàng : MEB-096-041
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :29,248,000 VNĐ
30mm Máy đục bê tông 750W PN 3500X
Mã mua hàng : AEG-350-023
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
720W Máy đục bê tông PM 3
Mã mua hàng : AEG-003-024
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
40mm Máy đục bê tông 1200W KH 5E
Mã mua hàng : AEG-120-025
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
50mm Máy đục bê tông 1700W PN 11E
Mã mua hàng : AEG-011-026
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
6” Máy đánh bóng 1200W PE 150
Mã mua hàng : AEG-150-046
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
7” Máy mài nhám 1200W SE 12-180
Mã mua hàng : AEG-121-041
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
600W Máy cưa sọc STEP 90X
Mã mua hàng : AEG-090-048
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nhãn hiệu
Đang online :139 - Tổng truy cập : 180,487,014
Facebook
Liên hệ