Máy khoan/vặn vít dùng pin Metabo BSZ-12 Implus
Mã mua hàng : MEB-012-055
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :5,782,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Metabo BS-10.8
Mã mua hàng : MEB-108-074
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :3,982,000 VNĐ
4" Máy mài 750W Metabo W7-100
Mã mua hàng : MEB-100-031
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :1,269,000 VNĐ
4" Máy mài 800W Metabo W8-100
Mã mua hàng : MEB-100-044
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :3,537,000 VNĐ
5" Máy mài 750W Metabo W7-125
Mã mua hàng : MEB-125-032
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :1,489,000 VNĐ
6" Máy mài 1400W Metabo WE14-150 Plus
Mã mua hàng : MEB-141-046
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :5,073,000 VNĐ
4” Máy mài góc 720W WS 6-100
Mã mua hàng : AEG-610-034
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Giá :800,000 VNĐ
5” Máy mài góc 700W WS 6-125
Mã mua hàng : AEG-612-035
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Giá :1,000,000 VNĐ
5” Máy mài góc 750W WS 8-125MX
Mã mua hàng : AEG-812-036
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
5” Máy mài góc 850W WS 9-125MX
Mã mua hàng : AEG-912-037
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
5” Máy mài góc 1010W WS 1000-125
Mã mua hàng : AEG-100-038
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
5” Máy mài góc 1200W WS 1200-125
Mã mua hàng : AEG-120-039
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
7” Máy mài góc 2100W WS21-180
Mã mua hàng : AEG-218-040
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Giá :2,942,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2100W WS21-230
Mã mua hàng : AEG-212-059
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
7” Máy mài góc 2400W WS24-180
Mã mua hàng : AEG-241-042
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
9” Máy mài góc 2400W WS24-230
Mã mua hàng : AEG-242-043
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhãn hiệu
Đang online :132 - Tổng truy cập : 180,491,846
Facebook
Liên hệ