50mm Máy đục bê tông 1700W PN 11E
Mã mua hàng : AEG-011-026
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
13mm Máy khoan động lực 570W SBE 570 R
Mã mua hàng : AEG-380-027
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
13mm Máy khoan động lực 630W SBE 630 R
Mã mua hàng : AEG-630-028
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Giá :1,063,000 VNĐ
13mm Máy khoan động lực 630W SB2E 720 RX
Mã mua hàng : AEG-720-029
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
13mm Máy khoan động lực 750W SB2E 750 RXST
Mã mua hàng : AEG-750-030
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
1500W Máy cắt tường MFE 1500
Mã mua hàng : AEG-150-031
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
720W Máy vặn vít tôn S 2500E
Mã mua hàng : AEG-250-032
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Giá :1,826,000 VNĐ
720W Máy vặn vít tôn S 4000E
Mã mua hàng : AEG-400-033
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
4” Máy mài góc 720W WS 6-100
Mã mua hàng : AEG-610-034
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Giá :753,000 VNĐ
5” Máy mài góc 700W WS 6-125
Mã mua hàng : AEG-612-035
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Giá :941,000 VNĐ
5” Máy mài góc 750W WS 8-125MX
Mã mua hàng : AEG-812-036
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
5” Máy mài góc 850W WS 9-125MX
Mã mua hàng : AEG-912-037
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
5” Máy mài góc 1010W WS 1000-125
Mã mua hàng : AEG-100-038
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
5” Máy mài góc 1200W WS 1200-125
Mã mua hàng : AEG-120-039
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
7” Máy mài góc 2100W WS21-180
Mã mua hàng : AEG-218-040
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Giá :2,767,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2100W WS21-230
Mã mua hàng : AEG-212-059
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: AEG
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :187 - Tổng truy cập : 185,975,018
Facebook
Liên hệ