XUẤT XỨ » Đài Loan
Súng bắn đinh thẳng Makita AF201Z
Mã mua hàng : MKT-201-360
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,581,000 VNĐ
Súng bắn đinh thẳng Makita AF301Z
Mã mua hàng : MKT-301-361
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Makita
Giá :742,000 VNĐ
Súng bắn đinh thẳng Makita AF504Z
Mã mua hàng : MKT-504-362
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Makita
Giá :927,000 VNĐ
Súng bắn đinh Makita AN560
Mã mua hàng : MKT-560-363
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Makita
Giá :3,667,000 VNĐ
Súng bắn đinh Makita AN760
Mã mua hàng : MKT-760-364
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Makita
Giá :4,058,000 VNĐ
Súng bắn đinh chữ U Makita AT422AZ
Mã mua hàng : MKT-422-365
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Makita
Giá :742,000 VNĐ
Súng bắn đinh chữ U Makita AT1022AZ
Mã mua hàng : MKT-102-366
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Makita
Giá :754,000 VNĐ
8mm Cần chữ T dài Kingtony 118408M
Mã mua hàng : KIG-408-589
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :101,000 VNĐ
9mm Cần chữ T dài Kingtony 118409M
Mã mua hàng : KIG-409-590
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :101,000 VNĐ
10mm Cần chữ T dài Kingtony 118410M
Mã mua hàng : KIG-410-591
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :101,000 VNĐ
12mm Cần chữ T dài Kingtony 118412M
Mã mua hàng : KIG-412-592
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :107,000 VNĐ
13mm Cần chữ T dài Kingtony 118413M
Mã mua hàng : KIG-413-593
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :107,000 VNĐ
14mm Cần chữ T dài Kingtony 118414M
Mã mua hàng : KIG-414-594
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :114,000 VNĐ
17mm Cần chữ T dài Kingtony 118417M
Mã mua hàng : KIG-417-595
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :171,000 VNĐ
8mm Cần chữ T ngắn Kingtony 118508M
Mã mua hàng : KIG-508-596
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :76,000 VNĐ
9mm Cần chữ T ngắn Kingtony 118509M
Mã mua hàng : KIG-509-597
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :79,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :155 - Tổng truy cập : 196,341,690
Facebook
Liên hệ