XUẤT XỨ » Đài Loan
18mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333518M
Mã mua hàng : KIG-333-399
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :29,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333519M
Mã mua hàng : KIG-333-400
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :29,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423008M
Mã mua hàng : KIG-423-406
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :51,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423010M
Mã mua hàng : KIG-423-408
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :51,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423014M
Mã mua hàng : KIG-423-412
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :51,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423015M
Mã mua hàng : KIG-423-413
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :54,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423017M
Mã mua hàng : KIG-423-415
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :54,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423018M
Mã mua hàng : KIG-423-416
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :54,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423019M
Mã mua hàng : KIG-423-417
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :54,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423020M
Mã mua hàng : KIG-423-418
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :58,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423021M
Mã mua hàng : KIG-423-419
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :58,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423022M
Mã mua hàng : KIG-423-420
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :58,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423023M
Mã mua hàng : KIG-423-421
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :64,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423024M
Mã mua hàng : KIG-423-422
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :64,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423025M
Mã mua hàng : KIG-423-423
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :84,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423026M
Mã mua hàng : KIG-423-424
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :84,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :215 - Tổng truy cập : 193,869,607
Facebook
Liên hệ