XUẤT XỨ » Đài Loan
16x17mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121617
Mã mua hàng : VTA-617-272
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :79,000 VNĐ
17x19mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121719
Mã mua hàng : VTA-719-273
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
18x19mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121819
Mã mua hàng : VTA-819-274
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :96,000 VNĐ
19x21mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121921
Mã mua hàng : VTA-921-275
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
20x22mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122022
Mã mua hàng : VTA-022-276
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :115,000 VNĐ
21x23mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122123
Mã mua hàng : VTA-123-277
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :133,000 VNĐ
22x24mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122224
Mã mua hàng : VTA-224-278
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
24x27mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122427
Mã mua hàng : VTA-427-279
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :159,000 VNĐ
25x28mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122528
Mã mua hàng : VTA-528-280
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :168,000 VNĐ
30x32mm Cờ lê 2 đầu miệng 83123032
Mã mua hàng : VTA-032-281
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :211,000 VNĐ
32x36mm Cờ lê 2 đầu miệng 83123236
Mã mua hàng : VTA-236-282
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
36x41mm Cờ lê 2 đầu miệng 83123641
Mã mua hàng : VTA-641-283
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
41x46mm Cờ lê 2 đầu miệng 83124146
Mã mua hàng : VTA-146-284
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
46x50mm Cờ lê 2 đầu miệng 83124650
Mã mua hàng : VTA-650-285
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
24mm Cờ lê vòng đóng 8363024
Mã mua hàng : VTA-024-286
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :172,000 VNĐ
27mm Cờ lê vòng đóng 8363027
Mã mua hàng : VTA-027-287
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :272,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :126 - Tổng truy cập : 188,321,645
Facebook
Liên hệ