XUẤT XỨ » Đài Loan
16mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-607 (13607)
Mã mua hàng : STA-136-357
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-608 (13608)
Mã mua hàng : STA-136-358
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-609 (13609)
Mã mua hàng : STA-136-359
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-610 (13610)
Mã mua hàng : STA-136-360
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-611 (13611)
Mã mua hàng : STA-136-361
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :34,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-612 (13612)
Mã mua hàng : STA-136-362
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :35,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-614 (13614)
Mã mua hàng : STA-136-364
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :39,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-615 (13615)
Mã mua hàng : STA-136-365
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-616 (13616)
Mã mua hàng : STA-136-366
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :48,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-617 (13617)
Mã mua hàng : STA-136-367
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :60,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-602 (16602)
Mã mua hàng : STA-166-369
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :89,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-603 (16603)
Mã mua hàng : STA-166-370
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :89,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-605 (16605)
Mã mua hàng : STA-166-372
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :92,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-607 (16607)
Mã mua hàng : STA-166-374
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :93,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-608 (16608)
Mã mua hàng : STA-166-375
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :94,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-609 (16609)
Mã mua hàng : STA-166-376
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :95,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :124 - Tổng truy cập : 180,182,570
Facebook
Liên hệ