XUẤT XỨ » Đài Loan
22x24mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122224
Mã mua hàng : VTA-224-278
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
24x27mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122427
Mã mua hàng : VTA-427-279
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :150,000 VNĐ
25x28mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122528
Mã mua hàng : VTA-528-280
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :159,000 VNĐ
30x32mm Cờ lê 2 đầu miệng 83123032
Mã mua hàng : VTA-032-281
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :200,000 VNĐ
32x36mm Cờ lê 2 đầu miệng 83123236
Mã mua hàng : VTA-236-282
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
36x41mm Cờ lê 2 đầu miệng 83123641
Mã mua hàng : VTA-641-283
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
41x46mm Cờ lê 2 đầu miệng 83124146
Mã mua hàng : VTA-146-284
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
46x50mm Cờ lê 2 đầu miệng 83124650
Mã mua hàng : VTA-650-285
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
24mm Cờ lê vòng đóng 8363024
Mã mua hàng : VTA-024-286
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :162,000 VNĐ
27mm Cờ lê vòng đóng 8363027
Mã mua hàng : VTA-027-287
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :257,000 VNĐ
30mm Cờ lê vòng đóng 8363030
Mã mua hàng : VTA-030-288
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :299,000 VNĐ
32mm Cờ lê vòng đóng 8363032
Mã mua hàng : VTA-032-289
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :305,000 VNĐ
36mm Cờ lê vòng đóng 8363036
Mã mua hàng : VTA-036-290
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :317,000 VNĐ
38mm Cờ lê vòng đóng 8363038
Mã mua hàng : VTA-038-291
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :455,000 VNĐ
41mm Cờ lê vòng đóng 8363041
Mã mua hàng : VTA-041-292
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :405,000 VNĐ
46mm Cờ lê vòng đóng 8363046
Mã mua hàng : VTA-046-293
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :514,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :147 - Tổng truy cập : 182,820,344
Facebook
Liên hệ