XUẤT XỨ » Đài Loan
6x8mm Cờ lê 2 đầu miệng 83120608
Mã mua hàng : VTA-608-262
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8x9mm Cờ lê 2 đầu miệng 83120809
Mã mua hàng : VTA-809-263
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :40,000 VNĐ
8x10mm Cờ lê 2 đầu miệng 83120810
Mã mua hàng : VTA-810-264
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
10x11mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121011
Mã mua hàng : VTA-011-265
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :42,000 VNĐ
10x12mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121012
Mã mua hàng : VTA-012-266
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
11x13mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121113
Mã mua hàng : VTA-113-267
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
12x13mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121213
Mã mua hàng : VTA-213-268
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :51,000 VNĐ
12x14mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121214
Mã mua hàng : VTA-214-269
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
14x15mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121415
Mã mua hàng : VTA-415-270
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :65,000 VNĐ
14x17mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121417
Mã mua hàng : VTA-417-271
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
16x17mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121617
Mã mua hàng : VTA-617-272
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :75,000 VNĐ
17x19mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121719
Mã mua hàng : VTA-719-273
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
18x19mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121819
Mã mua hàng : VTA-819-274
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :92,000 VNĐ
19x21mm Cờ lê 2 đầu miệng 83121921
Mã mua hàng : VTA-921-275
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
20x22mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122022
Mã mua hàng : VTA-022-276
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :109,000 VNĐ
21x23mm Cờ lê 2 đầu miệng 83122123
Mã mua hàng : VTA-123-277
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :126,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :118 - Tổng truy cập : 182,671,175
Facebook
Liên hệ