XUẤT XỨ » Đài Loan
Cần tự động 4930
Mã mua hàng : VTA-930-208
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :547,000 VNĐ
8-22mm Bộ vòng miệng 8 chi tiết 8310W08
Mã mua hàng : VTA-080-209
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6-22mm Bộ vòng miệng 12 chi tiết 8310W12
Mã mua hàng : VTA-120-210
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :759,000 VNĐ
8-24mm Bộ vòng miệng 14 chi tiết 8310W14
Mã mua hàng : VTA-140-211
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6-32mm Bộ vòng miệng 22 chi tiết 8310W22
Mã mua hàng : VTA-220-212
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :2,099,000 VNĐ
6-32mm Bộ vòng miệng 26 chi tiết 8319B26
Mã mua hàng : VTA-260-213
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
10-22mm Bộ cờ lê 2 đầu vòng 5 chi tiết 8336B05
Mã mua hàng : VTA-050-214
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6-32mm Bộ vòng miệng 21 chi tiết 8340B21
Mã mua hàng : VTA-210-215
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6-32mm Bộ vòng miệng 26 chi tiết 8340B26
Mã mua hàng : VTA-260-216
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
3.2-14mm Bộ cờ lê 2 đầu miệng 15 chi tiết 8344P15
Mã mua hàng : VTA-150-217
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 1/4" 8 chi tiết 534-B0802
Mã mua hàng : VTA-802-218
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 8 chi tiết 534-B0803
Mã mua hàng : VTA-803-219
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 11 chi tiết 534-B1120
Mã mua hàng : VTA-120-220
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 11 chi tiết 534-B1140
Mã mua hàng : VTA-140-221
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 11 chi tiết 534-B1160
Mã mua hàng : VTA-160-222
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5.5mm Cờ lê vòng miệng 831005
Mã mua hàng : VTA-005-223
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :169 - Tổng truy cập : 188,291,810
Facebook
Liên hệ