XUẤT XỨ » Đài Loan
5" Cảo chữ C Crossman 68-625
Mã mua hàng : CRO-625-812
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :304,000 VNĐ
6" Cảo chữ C Crossman 68-626
Mã mua hàng : CRO-626-813
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :376,000 VNĐ
8" Cảo chữ C Crossman 68-628
Mã mua hàng : CRO-628-814
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :641,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-319 (13319)
Mã mua hàng : STA-133-311
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-301 (13301)
Mã mua hàng : STA-133-313
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-302 (13302)
Mã mua hàng : STA-133-314
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-303 (13303)
Mã mua hàng : STA-133-315
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-306 (13306)
Mã mua hàng : STA-133-318
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-307 (13307)
Mã mua hàng : STA-133-319
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-309 (13309)
Mã mua hàng : STA-133-321
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-312 (13312)
Mã mua hàng : STA-133-324
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :35,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-401 (13401)
Mã mua hàng : STA-134-332
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :54,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-402 (13402)
Mã mua hàng : STA-134-333
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :54,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-403 (13403)
Mã mua hàng : STA-134-334
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :55,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-404 (13404)
Mã mua hàng : STA-134-335
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :55,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-405 (13405)
Mã mua hàng : STA-134-336
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :55,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :119 - Tổng truy cập : 180,418,296
Facebook
Liên hệ