XUẤT XỨ » Đài Loan
Bộ mũi vít 80 chi tiết QS12580
Mã mua hàng : VTA-580-160
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít và đầu típ mini 26 chi tiết QS125260
Mã mua hàng : VTA-260-161
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 71 chi tiết QS125710
Mã mua hàng : VTA-710-162
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 30 chi tiết QS150300
Mã mua hàng : VTA-300-163
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
SW 5x125 Vít lục giác cách điện 1000V VDE 9245102
Mã mua hàng : VTA-102-190
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 86 chi tiết QS1259086
Mã mua hàng : VTA-086-164
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 113 chi tiết QS12590113
Mã mua hàng : VTA-113-165
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 0x60 Vít bake cách điện 1000V VDE 9241301
Mã mua hàng : VTA-301-166
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :47,000 VNĐ
PH 1x80 Vít bake cách điện 1000V VDE 9241302
Mã mua hàng : VTA-302-167
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :59,000 VNĐ
PH 2x100 Vít bake cách điện 1000V VDE 9241303
Mã mua hàng : VTA-303-168
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :67,000 VNĐ
PH 3x150 Vít bake cách điện 1000V VDE 9241304
Mã mua hàng : VTA-304-169
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :88,000 VNĐ
PH 4x200 Vít bake cách điện 1000V VDE 9241305
Mã mua hàng : VTA-305-170
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
2.5x75mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242401
Mã mua hàng : VTA-401-171
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :46,000 VNĐ
3x100mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242402
Mã mua hàng : VTA-402-172
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :51,000 VNĐ
3.5x100mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242403
Mã mua hàng : VTA-403-173
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
4x100mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242404
Mã mua hàng : VTA-404-174
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :53,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :207 - Tổng truy cập : 188,427,808
Facebook
Liên hệ