XUẤT XỨ » Đài Loan
9" Kìm mở phe trong mũi thẳng E4025-IS-9
Mã mua hàng : VTA-900-086
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :220,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện 1000V VDE V4010-06
Mã mua hàng : VTA-060-087
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :272,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện 1000V VDE V4010-07
Mã mua hàng : VTA-070-088
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :299,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện 1000V VDE V4010-08
Mã mua hàng : VTA-080-089
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :324,000 VNĐ
6" Kìm cắt cách điện 1000V VDE V4011-06
Mã mua hàng : VTA-060-090
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :279,000 VNĐ
7" Kìm cắt cách điện 1000V VDE V4011-07
Mã mua hàng : VTA-070-091
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :311,000 VNĐ
8" Kìm cắt cách điện 1000V VDE V4011-08
Mã mua hàng : VTA-080-092
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm mũi nhọn cách điện 1000V VDE V4012-06
Mã mua hàng : VTA-060-093
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :268,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn cách điện 1000V VDE V4012-08
Mã mua hàng : VTA-080-094
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :297,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ cách điện 1000V VDE V4013-10
Mã mua hàng : VTA-100-095
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm mũi tròn cách điện 1000V VDE V4014-06
Mã mua hàng : VTA-060-096
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm rút dây cách điện 1000V VDE V4015-06
Mã mua hàng : VTA-060-097
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm cắt cáp cách điện 1000V VDE V4017-06
Mã mua hàng : VTA-060-098
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm cắt cáp cách điện 1000V VDE V4017-08
Mã mua hàng : VTA-080-099
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm nhọn mũi cong cách điện 1000V VDE V4023-06
Mã mua hàng : VTA-060-100
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm nhọn mũi cong cách điện 1000V VDE V4023-08
Mã mua hàng : VTA-080-101
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :318,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :114 - Tổng truy cập : 182,787,373
Facebook
Liên hệ