XUẤT XỨ » Đài Loan
6mm Máy phay nhỏ 420W Ken 3906NB
Mã mua hàng : VKE-906-029
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :789,000 VNĐ
12mm Máy Phay lớn 1850W Ken 3912
Mã mua hàng : VKE-912-030
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :2,024,000 VNĐ
110mm Máy cắt gạch 1200W Ken 4210
Mã mua hàng : VKE-210-025
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :1,168,000 VNĐ
150mm Máy cắt tường 1500W Ken 4545B
Mã mua hàng : VKE-545-028
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :3,502,000 VNĐ
13mm Máy khoan 650W Ken 6713D
Mã mua hàng : VKE-713-014
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :1,040,000 VNĐ
16mm Máy khoan 1200W Ken 6816NB
Mã mua hàng : VKE-816-016
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :1,400,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 2300W Ken 7614N
Mã mua hàng : VKE-614-027
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :2,183,000 VNĐ
1" Máy mài khuôn mẫu 550W Ken 9025
Mã mua hàng : VKE-025-009
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :918,000 VNĐ
110mm x 100mm Máy chà nhám 150W Ken 9100
Mã mua hàng : VKE-100-019
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :777,000 VNĐ
115mm x 235mm Máy chà nhám 9235
Mã mua hàng : VKE-235-020
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :935,000 VNĐ
5" Máy mài thẳng 820W Ken 9725
Mã mua hàng : VKE-725-007
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :1,330,000 VNĐ
6" Máy mài thẳng 950W Ken 9750
Mã mua hàng : VKE-750-008
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :1,371,000 VNĐ
4" Máy mài nước 850W 9811
Mã mua hàng : VKE-811-010
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :1,133,000 VNĐ
4" Máy mài góc 700W Ken 9911B
Mã mua hàng : VKE-911-001
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :983,000 VNĐ
4" Máy mài góc 620W Ken 9913
Mã mua hàng : VKE-913-002
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :848,000 VNĐ
4" Máy mài góc 670W Ken 9917
Mã mua hàng : VKE-917-003
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: KEN
Giá :700,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :156 - Tổng truy cập : 192,778,893
Facebook
Liên hệ