XUẤT XỨ » Đài Loan
10mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-403 (34403)
Mã mua hàng : STA-344-432
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :80,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-420 (34420)
Mã mua hàng : STA-344-446
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :149,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-303 (34303)
Mã mua hàng : STA-343-450
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-309 (34309)
Mã mua hàng : STA-343-456
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-310 (34310)
Mã mua hàng : STA-343-457
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-616 (34616)
Mã mua hàng : STA-346-479
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :305,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-619 (13619)
Mã mua hàng : STA-136-349
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-620 (13620)
Mã mua hàng : STA-136-350
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-601 (13601)
Mã mua hàng : STA-136-351
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-602 (13602)
Mã mua hàng : STA-136-352
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-603 (13603)
Mã mua hàng : STA-136-353
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-604 (13604)
Mã mua hàng : STA-136-354
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-605 (13605)
Mã mua hàng : STA-136-355
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-606 (13606)
Mã mua hàng : STA-136-356
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-607 (13607)
Mã mua hàng : STA-136-357
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-608 (13608)
Mã mua hàng : STA-136-358
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :65 - Tổng truy cập : 175,887,343
Facebook
Liên hệ