XUẤT XỨ » Đài Loan
55mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-251 (40251)
Mã mua hàng : STA-402-600
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,018,000 VNĐ
60mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-252 (40252)
Mã mua hàng : STA-402-601
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,226,000 VNĐ
6x7mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-201 (41201)
Mã mua hàng : STA-412-603
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
8x9mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-301 (41301)
Mã mua hàng : STA-412-604
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
8x10mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-202 (41202)
Mã mua hàng : STA-412-605
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
9x11mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-217 (41217)
Mã mua hàng : STA-412-606
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :37,000 VNĐ
10x11mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-302 (41302)
Mã mua hàng : STA-412-607
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
10x12mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-203 (41203)
Mã mua hàng : STA-412-608
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :39,000 VNĐ
11x13mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-204 (41204)
Mã mua hàng : STA-412-609
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :41,000 VNĐ
12x13mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-303 (41303)
Mã mua hàng : STA-412-610
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
12x14mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-205 (41205)
Mã mua hàng : STA-412-611
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :44,000 VNĐ
13x15mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-218 (41218)
Mã mua hàng : STA-412-612
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
13x16mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-219 (41219)
Mã mua hàng : STA-412-613
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
14x15mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-304 (41304)
Mã mua hàng : STA-413-614
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :54,000 VNĐ
14x17mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-206 (41206)
Mã mua hàng : STA-412-615
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :55,000 VNĐ
16x17mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-305 (41305)
Mã mua hàng : STA-413-616
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :62,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :151 - Tổng truy cập : 196,404,672
Facebook
Liên hệ