XUẤT XỨ » Đài Loan
48" Mỏ lết răng Kingtony 6531-48
Mã mua hàng : KIG-653-485
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :1,644,000 VNĐ
70mm Cờ lê đóng 1 đầu vòng Toptul AAAV7070
Mã mua hàng : TUL-070-529
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Toptul
Giá :1,751,000 VNĐ
30mm Cờ lê vòng đóng Toptul AAAU3030
Mã mua hàng : TUL-303-579
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Toptul
Giá :667,000 VNĐ
12" Mỏ lết răng nhôm Crossman 95-776
Mã mua hàng : CRS-957-216
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :314,000 VNĐ
14" Mỏ lết răng nhôm Crossman 95-777
Mã mua hàng : CRS-957-217
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :356,000 VNĐ
18" Mỏ lết răng nhôm Crossman 95-779
Mã mua hàng : CRS-957-218
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :558,000 VNĐ
24" Mỏ lết răng nhôm Crossman 95-780
Mã mua hàng : CRS-957-219
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :845,000 VNĐ
Cờ lê xích Kingtony 3204
Mã mua hàng : KIG-601-009
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :151,000 VNĐ
12x14mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-305 (47305)
Mã mua hàng : STA-305-117
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :435,000 VNĐ
1/2" Cờ lê mở lực Sata 96-303 (96303)
Mã mua hàng : STA-963-053
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,804,000 VNĐ
28mm Búa nhựa Sata 92-502 (92502)
Mã mua hàng : STA-502-150
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :215,000 VNĐ
1/4" Dr x 10mm Đầu nhấn tự động Sata 46-654 (46654)
Mã mua hàng : STA-654-109
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :115,000 VNĐ
3” cảo hai chấu Kingtony 7962
Mã mua hàng : KIG-796-176
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
3” cảo hai chấu Kingtony 7962-03
Mã mua hàng : KIG-796-177
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :450,000 VNĐ
4” cảo hai chấu Kingtony 7962-04
Mã mua hàng : KIG-796-178
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :626,400 VNĐ
8” cảo hai chấu Kingtony 7962-08
Mã mua hàng : KIG-796-180
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :1,909,200 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :49 - Tổng truy cập : 174,526,530
Facebook
Liên hệ