XUẤT XỨ » Đài Loan
26x35mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-075
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :862,000 VNĐ
28x35mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-076
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :876,000 VNĐ
30x35mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-077
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :899,000 VNĐ
32x35mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-078
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :979,000 VNĐ
34x35mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-079
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,055,000 VNĐ
35x35mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-152
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,088,000 VNĐ
18x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-080
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :979,000 VNĐ
19x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-081
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :979,000 VNĐ
20x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-082
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :979,000 VNĐ
21x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-083
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,059,000 VNĐ
22x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-084
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,088,000 VNĐ
23x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-085
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,088,000 VNĐ
24x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-086
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,130,000 VNĐ
25x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-087
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,130,000 VNĐ
26x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-088
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,130,000 VNĐ
27x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-089
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,130,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhãn hiệu
Đang online :119 - Tổng truy cập : 180,525,424
Facebook
Liên hệ