XUẤT XỨ » Đài Loan
1/2" Tay vặn típ Sata 33-911 (33911)
Mã mua hàng : STA-339-744
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :66,000 VNĐ
3/8"F x 1/2"M Tay vặn típ Sata 34-715 (34715)
Mã mua hàng : STA-347-745
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :69,000 VNĐ
3/8"Tay vặn típ Sata 34-702 (34702)
Mã mua hàng : STA-347-746
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :71,000 VNĐ
3/8"Tay vặn típ Sata 34-701 (34701)
Mã mua hàng : STA-347-747
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :56,000 VNĐ
1/4"F x 3/8"M Đầu chuyển khớp nối Sata 34-714 (34714)
Mã mua hàng : STA-347-748
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :66,000 VNĐ
3/8" Tay vặn típ Sata 32-901 (32901)
Mã mua hàng : STA-329-749
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :64,000 VNĐ
3/4" Cần siết đầu típ chữ L Sata 16-919 (16919)
Mã mua hàng : STA-169-750
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :348,000 VNĐ
3/4"F x 1/2"M Đầu chuyển khớp nối Sata 16-908 (16908)
Mã mua hàng : STA-169-751
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :167,000 VNĐ
3/4" Khớp nối vạn năng Sata 16-907 (16907)
Mã mua hàng : STA-169-752
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :543,000 VNĐ
1/2" Típ lắc léo Sata 16-906 (16906)
Mã mua hàng : STA-169-753
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :518,000 VNĐ
1/2" Tay vặn Sata 17-001 (17001)
Mã mua hàng : STA-170-758
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :274,000 VNĐ
1/2" Típ lắc léo Sata 13-951 (13951)
Mã mua hàng : STA-139-761
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :370,000 VNĐ
1/2"x 3/4" Đầu chuyển đổi Sata 13-950 (13950)
Mã mua hàng : STA-139-762
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :149,000 VNĐ
1/2" Cần siết đầu típ chữ L Sata 13-919 (13919)
Mã mua hàng : STA-139-763
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :154,000 VNĐ
1/2" Khớp nối Sata 13-914 (13914)
Mã mua hàng : STA-139-764
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
1/2" Khớp nối vạn năng Sata 13-912 (13912)
Mã mua hàng : STA-139-765
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :107,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :225 - Tổng truy cập : 194,007,055
Facebook
Liên hệ