XUẤT XỨ » Đài Loan
15mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-310 (12310)
Mã mua hàng : STA-123-555
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :20,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-311 (12311)
Mã mua hàng : STA-123-556
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :21,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-312 (12312)
Mã mua hàng : STA-123-557
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :21,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-313 (12313)
Mã mua hàng : STA-123-558
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-314 (12314)
Mã mua hàng : STA-123-559
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-315 (12315)
Mã mua hàng : STA-123-560
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-316 (12316)
Mã mua hàng : STA-123-561
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-317 (12317)
Mã mua hàng : STA-123-562
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :30,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-318 (12318)
Mã mua hàng : STA-123-563
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
8" Cảo ba chấu Sata 90-638 (90638)
Mã mua hàng : STA-906-655
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,643,000 VNĐ
6" Cảo ba chấu Sata 90-636 (90636)
Mã mua hàng : STA-906-656
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :971,000 VNĐ
4" Cảo ba chấu Sata 90-634 (90634)
Mã mua hàng : STA-906-657
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :600,000 VNĐ
3" Cảo ba chấu Sata 90-633 (90633)
Mã mua hàng : STA-906-658
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :405,000 VNĐ
8" Cảo hai chấu Sata 90-628 (90628)
Mã mua hàng : STA-906-659
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,193,000 VNĐ
6" Cảo hai chấu Sata 90-626 (90626)
Mã mua hàng : STA-906-660
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :672,000 VNĐ
4" Cảo hai chấu Sata 90-624 (90624)
Mã mua hàng : STA-906-661
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :417,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :157 - Tổng truy cập : 193,926,328
Facebook
Liên hệ