XUẤT XỨ » Đài Loan
8mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-203 (34203)
Mã mua hàng : STA-342-519
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-204 (34204)
Mã mua hàng : STA-342-520
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-205 (34205)
Mã mua hàng : STA-342-521
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-206 (34206)
Mã mua hàng : STA-342-522
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-207 (34207)
Mã mua hàng : STA-342-523
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-208 (34208)
Mã mua hàng : STA-342-524
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-209 (34209)
Mã mua hàng : STA-342-525
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-210 (34210)
Mã mua hàng : STA-342-526
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :41,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-211 (34211)
Mã mua hàng : STA-342-527
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :41,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-212 (34212)
Mã mua hàng : STA-342-528
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :41,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-213 (34213)
Mã mua hàng : STA-342-529
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :41,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-214 (34214)
Mã mua hàng : STA-342-530
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :41,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-401 (12401)
Mã mua hàng : STA-124-531
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-402 (12402)
Mã mua hàng : STA-124-532
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-403 (12403)
Mã mua hàng : STA-124-533
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-404 (12404)
Mã mua hàng : STA-124-534
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :155 - Tổng truy cập : 193,719,567
Facebook
Liên hệ