XUẤT XỨ » Đài Loan
9mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-620 (13620)
Mã mua hàng : STA-136-350
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :26,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-601 (13601)
Mã mua hàng : STA-136-351
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :26,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-602 (13602)
Mã mua hàng : STA-136-352
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :26,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-603 (13603)
Mã mua hàng : STA-136-353
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :26,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-604 (13604)
Mã mua hàng : STA-136-354
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :26,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-605 (13605)
Mã mua hàng : STA-136-355
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :26,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-606 (13606)
Mã mua hàng : STA-136-356
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :26,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-607 (13607)
Mã mua hàng : STA-136-357
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :26,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-608 (13608)
Mã mua hàng : STA-136-358
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-609 (13609)
Mã mua hàng : STA-136-359
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :30,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-610 (13610)
Mã mua hàng : STA-136-360
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-611 (13611)
Mã mua hàng : STA-136-361
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-612 (13612)
Mã mua hàng : STA-136-362
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :34,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-613 (13613)
Mã mua hàng : STA-136-363
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :34,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-614 (13614)
Mã mua hàng : STA-136-364
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-615 (13615)
Mã mua hàng : STA-136-365
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :39,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :84 - Tổng truy cập : 192,788,040
Facebook
Liên hệ