XUẤT XỨ » Đài Loan
30mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-423 (34423)
Mã mua hàng : STA-344-448
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :157,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 1/2" Sata 34-425 (34425)
Mã mua hàng : STA-344-449
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :167,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-303 (34303)
Mã mua hàng : STA-343-450
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-304 (34304)
Mã mua hàng : STA-343-451
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-305 (34305)
Mã mua hàng : STA-343-452
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-306 (34306)
Mã mua hàng : STA-343-453
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-307 (34307)
Mã mua hàng : STA-343-454
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-308 (34308)
Mã mua hàng : STA-343-455
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-309 (34309)
Mã mua hàng : STA-343-456
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-310 (34310)
Mã mua hàng : STA-343-457
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-311 (34311)
Mã mua hàng : STA-343-458
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-312 (34312)
Mã mua hàng : STA-343-459
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-314 (34314)
Mã mua hàng : STA-343-460
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-315 (34315)
Mã mua hàng : STA-343-461
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-316 (34316)
Mã mua hàng : STA-343-462
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp đen 6 góc 1/2" Sata 34-317 (34317)
Mã mua hàng : STA-343-463
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :153 - Tổng truy cập : 193,918,675
Facebook
Liên hệ