XUẤT XỨ » Đài Loan
13mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-404 (13404)
Mã mua hàng : STA-134-335
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-405 (13405)
Mã mua hàng : STA-134-336
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-406 (13406)
Mã mua hàng : STA-134-337
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-407 (13407)
Mã mua hàng : STA-134-338
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :53,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-408 (13408)
Mã mua hàng : STA-134-339
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :54,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-409 (13409)
Mã mua hàng : STA-134-340
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :56,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-410 (13410)
Mã mua hàng : STA-134-341
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :56,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-411 (13411)
Mã mua hàng : STA-134-342
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :57,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-412 (13412)
Mã mua hàng : STA-134-343
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :57,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-413 (13413)
Mã mua hàng : STA-134-344
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-414 (13414)
Mã mua hàng : STA-134-345
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :66,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-415 (13415)
Mã mua hàng : STA-134-346
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :69,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-416 (13416)
Mã mua hàng : STA-134-347
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :78,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-417 (13417)
Mã mua hàng : STA-134-348
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :95,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-924 (34924)
Mã mua hàng : STA-349-391
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :544,000 VNĐ
37mm Đầu tuýp đen dài  6 góc 1" Sata 34-925 (34925)
Mã mua hàng : STA-349-392
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :479,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :138 - Tổng truy cập : 192,757,435
Facebook
Liên hệ