XUẤT XỨ » Đài Loan
10mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-401 (13401)
Mã mua hàng : STA-134-332
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-402 (13402)
Mã mua hàng : STA-134-333
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-403 (13403)
Mã mua hàng : STA-134-334
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-404 (13404)
Mã mua hàng : STA-134-335
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-405 (13405)
Mã mua hàng : STA-134-336
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-406 (13406)
Mã mua hàng : STA-134-337
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-407 (13407)
Mã mua hàng : STA-134-338
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :59,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-408 (13408)
Mã mua hàng : STA-134-339
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :60,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-409 (13409)
Mã mua hàng : STA-134-340
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :62,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-410 (13410)
Mã mua hàng : STA-134-341
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :62,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-411 (13411)
Mã mua hàng : STA-134-342
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :63,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-412 (13412)
Mã mua hàng : STA-134-343
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :63,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-413 (13413)
Mã mua hàng : STA-134-344
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :64,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-414 (13414)
Mã mua hàng : STA-134-345
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :73,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-415 (13415)
Mã mua hàng : STA-134-346
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :77,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-416 (13416)
Mã mua hàng : STA-134-347
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :87,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :201 - Tổng truy cập : 197,967,461
Facebook
Liên hệ