XUẤT XỨ » Đài Loan
15mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423015M
Mã mua hàng : KIG-423-413
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :57,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423017M
Mã mua hàng : KIG-423-415
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :57,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423018M
Mã mua hàng : KIG-423-416
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :57,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423019M
Mã mua hàng : KIG-423-417
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :57,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423020M
Mã mua hàng : KIG-423-418
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :62,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423021M
Mã mua hàng : KIG-423-419
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :62,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423022M
Mã mua hàng : KIG-423-420
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :62,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423023M
Mã mua hàng : KIG-423-421
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :68,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423024M
Mã mua hàng : KIG-423-422
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :68,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423025M
Mã mua hàng : KIG-423-423
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :89,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423026M
Mã mua hàng : KIG-423-424
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :89,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423027M
Mã mua hàng : KIG-423-425
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :89,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423028M
Mã mua hàng : KIG-423-426
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :95,000 VNĐ
29mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423029M
Mã mua hàng : KIG-423-427
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :95,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423030M
Mã mua hàng : KIG-423-428
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :103,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423032M
Mã mua hàng : KIG-423-429
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :103,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :240 - Tổng truy cập : 196,738,554
Facebook
Liên hệ