XUẤT XỨ » Đài Loan
Ta rô nhổ ốc gãy 5 chi tiết Sata 09-704 (09704)
Mã mua hàng : STA-704-067
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :122,000 VNĐ
8-19mm Bộ vòng miệng 8 chi tiết Sata 09-079 (09079)
Mã mua hàng : STA-079-061
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :948,000 VNĐ
8-19mm Bộ tròng 9 chi tiết Sata 09-020 (09020)
Mã mua hàng : STA-090-005
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :508,000 VNĐ
8-22mm Bộ tròng 11 chi tiết Sata 09-022 (09022)
Mã mua hàng : STA-090-006
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :685,000 VNĐ
8-24mm Bộ tròng 14 chi tiết Sata 09-026 (09026)
Mã mua hàng : STA-090-007
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :920,000 VNĐ
8-27mm Bộ cờ lê 11 chi tiết 2 đầu vòng Sata 09-028 (09028)
Mã mua hàng : STA-028-059
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,193,000 VNĐ
800g Búa Cơ khí Sata 92-405 (92405)
Mã mua hàng : STA-405-147
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :240,000 VNĐ
8mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-601 (46601)
Mã mua hàng : STA-601-097
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :107,000 VNĐ
8mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-604 (43604)
Mã mua hàng : STA-201-068
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :102,000 VNĐ
8mm chìa lục giác chữ T Sata 83-114 (83114)
Mã mua hàng : STA-114-135
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :109,000 VNĐ
8mm Tuốc nơ vít dẹp cách điện 1000V Sata 61-304 (61304)
Mã mua hàng : STA-613-031
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :500,000 VNĐ
19mm Cờ lê vòng miệng tự lắc Sata 46-410 (46410)
Mã mua hàng : STA-410-096
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :256,000 VNĐ
65mm Búa nhựa Sata 92-904 (92904)
Mã mua hàng : STA-904-157
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :609,000 VNĐ
6mm chìa lục giác chữ T Sata 83-112 (83112)
Mã mua hàng : STA-112-133
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :95,000 VNĐ
6mm Tuốc nơ vít dẹp cách điện 1000V Sata 61-303 (61303)
Mã mua hàng : STA-613-030
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :500,000 VNĐ
7" Kìm cắt thường Sata 70-203 (70203)
Mã mua hàng : STA-702-036
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :187,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :174 - Tổng truy cập : 180,301,862
Facebook
Liên hệ