XUẤT XỨ » Đài Loan
12mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333512M
Mã mua hàng : KIG-333-393
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333513M
Mã mua hàng : KIG-333-394
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333514M
Mã mua hàng : KIG-333-395
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333515M
Mã mua hàng : KIG-333-396
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :31,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333516M
Mã mua hàng : KIG-333-397
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333517M
Mã mua hàng : KIG-333-398
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333518M
Mã mua hàng : KIG-333-399
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333519M
Mã mua hàng : KIG-333-400
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333520M
Mã mua hàng : KIG-333-401
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
21mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333521M
Mã mua hàng : KIG-333-402
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
22mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333522M
Mã mua hàng : KIG-333-403
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
23mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333523M
Mã mua hàng : KIG-333-404
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
24mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333524M
Mã mua hàng : KIG-333-405
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423008M
Mã mua hàng : KIG-423-406
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :49,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423010M
Mã mua hàng : KIG-423-408
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :49,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423014M
Mã mua hàng : KIG-423-412
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :49,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :121 - Tổng truy cập : 186,172,605
Facebook
Liên hệ