XUẤT XỨ » Đài Loan
12mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423012M
Mã mua hàng : KIG-423-410
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :49,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423013M
Mã mua hàng : KIG-423-411
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :49,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323515M
Mã mua hàng : KIG-323-379
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :40,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323516M
Mã mua hàng : KIG-323-380
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :40,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323517M
Mã mua hàng : KIG-323-381
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :42,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323518M
Mã mua hàng : KIG-323-382
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
19mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323519M
Mã mua hàng : KIG-323-383
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
21mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323521M
Mã mua hàng : KIG-323-384
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
22mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323522M
Mã mua hàng : KIG-323-385
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
24mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323524M
Mã mua hàng : KIG-323-386
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
6mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333506M
Mã mua hàng : KIG-333-387
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
7mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333507M
Mã mua hàng : KIG-333-388
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333508M
Mã mua hàng : KIG-333-389
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333509M
Mã mua hàng : KIG-333-390
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333510M
Mã mua hàng : KIG-333-391
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333511M
Mã mua hàng : KIG-333-392
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :27,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :220 - Tổng truy cập : 186,050,340
Facebook
Liên hệ