XUẤT XỨ » Đài Loan
24" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-544
Mã mua hàng : CRO-685-961
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :470,000 VNĐ
36" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-545
Mã mua hàng : CRO-685-962
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :567,000 VNĐ
3/4" x 1/2" Đầu chuyển khớp nối Crossman 99-909 (trắng)
Mã mua hàng : CRO-999-897
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :106,000 VNĐ
1/2" x 3/4" Đầu chuyển khớp nối Crossman 98-558
Mã mua hàng : CRO-985-899
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :68,000 VNĐ
3/4" x 1/2" Đầu chuyển khớp nối Crossman 73-008
Mã mua hàng : CRO-730-900
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :124,000 VNĐ
1" x 3/4" Đầu chuyển khớp nối Crossman 73-010
Mã mua hàng : CRO-730-901
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :226,000 VNĐ
18" Cần kéo 3/4" Crossman 99-301
Mã mua hàng : CRO-993-910
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :322,000 VNĐ
20" Cần kéo 3/4" Crossman 99-311
Mã mua hàng : CRO-993-911
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :327,000 VNĐ
17" Cần mạnh 1/2" Crossman 96-413
Mã mua hàng : CRO-964-912
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :188,000 VNĐ
18" Cần mạnh 3/4" Crossman 99-303
Mã mua hàng : CRO-993-913
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :386,000 VNĐ
8" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-493
Mã mua hàng : CRO-964-914
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :84,000 VNĐ
10" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-494
Mã mua hàng : CRO-964-915
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :93,000 VNĐ
12" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-495
Mã mua hàng : CRO-964-916
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :104,000 VNĐ
24" Cần siết đầu típ chữ L 3/4" Crossman 99-313
Mã mua hàng : CRO-993-917
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :348,000 VNĐ
18" Cần siết đầu típ chữ L 3/4" Crossman 99-315
Mã mua hàng : CRO-993-918
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :272,000 VNĐ
18" Cần xiết lực tự động 1/2" Crossman 97-950
Mã mua hàng : CRO-979-919
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :702,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :211 - Tổng truy cập : 196,702,790
Facebook
Liên hệ