XUẤT XỨ » Đài Loan
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423021M
Mã mua hàng : KIG-423-419
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :55,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423022M
Mã mua hàng : KIG-423-420
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :55,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423023M
Mã mua hàng : KIG-423-421
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :61,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423024M
Mã mua hàng : KIG-423-422
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :61,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423025M
Mã mua hàng : KIG-423-423
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :80,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423026M
Mã mua hàng : KIG-423-424
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :80,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423027M
Mã mua hàng : KIG-423-425
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :80,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423028M
Mã mua hàng : KIG-423-426
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :85,000 VNĐ
29mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423029M
Mã mua hàng : KIG-423-427
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :85,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423030M
Mã mua hàng : KIG-423-428
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :92,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423032M
Mã mua hàng : KIG-423-429
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :92,000 VNĐ
33mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423033M
Mã mua hàng : KIG-423-430
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :104,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423036M
Mã mua hàng : KIG-423-431
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :142,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 3/4" Kingtony 633517M
Mã mua hàng : KIG-633-432
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :59,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 3/4" Kingtony 633518M
Mã mua hàng : KIG-633-433
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :59,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 3/4" Kingtony 633519M
Mã mua hàng : KIG-633-434
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :59,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :133 - Tổng truy cập : 182,888,157
Facebook
Liên hệ