XUẤT XỨ » Đài Loan
21x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-083
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,059,000 VNĐ
22x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-084
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,088,000 VNĐ
23x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-085
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,088,000 VNĐ
24x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-086
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,130,000 VNĐ
25x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-087
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,130,000 VNĐ
26x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-088
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,130,000 VNĐ
27x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-089
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,130,000 VNĐ
28x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-090
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,186,000 VNĐ
29x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-091
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,186,000 VNĐ
30x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-092
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,186,000 VNĐ
31x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-093
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,365,000 VNĐ
32x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-094
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,384,000 VNĐ
33x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-095
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,384,000 VNĐ
34x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-096
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,384,000 VNĐ
35x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-097
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,384,000 VNĐ
36x50mm Mũi khoan từ hợp kim TCT Benz
Mã mua hàng : BEN-000-098
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,483,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Nhãn hiệu
Đang online :80 - Tổng truy cập : 178,100,229
Facebook
Liên hệ