XUẤT XỨ » Đài Loan
4x75mm Vít bake Sata 62-307 (62307)
Mã mua hàng : STA-623-876
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :45,000 VNĐ
3x200mm Vít bake Sata 62-305 (62305)
Mã mua hàng : STA-623-877
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :44,000 VNĐ
3x150mm Vít bake Sata 62-304 (62304)
Mã mua hàng : STA-623-878
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
3x100mm Vít bake Sata 62-303 (62303)
Mã mua hàng : STA-623-879
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :37,000 VNĐ
3x75mm Vít bake Sata 62-302 (62302)
Mã mua hàng : STA-623-880
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :34,000 VNĐ
3.2x75mm Vít dẹp Sata 62-202 (62202)
Mã mua hàng : STA-622-892
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
3.2x100mm Vít dẹp Sata 62-203 (62203)
Mã mua hàng : STA-622-891
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
3.2x150mm Vít dẹp Sata 62-204 (62204)
Mã mua hàng : STA-622-890
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :34,000 VNĐ
3.2x200mm Vít dẹp Sata 62-205 (62205)
Mã mua hàng : STA-622-889
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
5x150mm Vít dẹp Sata 62-209 (62209)
Mã mua hàng : STA-622-888
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Sata 62-210 (62210)
Mã mua hàng : STA-622-887
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
6x38mm Vít dẹp Sata 62-211 (62211)
Mã mua hàng : STA-622-886
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :35,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Sata 62-212 (62212)
Mã mua hàng : STA-622-885
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Sata 62-214 (62214)
Mã mua hàng : STA-622-884
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :60,000 VNĐ
6x250mm Vít dẹp Sata 62-215 (62215)
Mã mua hàng : STA-622-883
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :67,000 VNĐ
8x150mm Vít dẹp Sata 62-216 (62216)
Mã mua hàng : STA-622-882
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :73,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :138 - Tổng truy cập : 189,675,458
Facebook
Liên hệ