XUẤT XỨ » Đài Loan
30mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-222 (40222)
Mã mua hàng : STA-402-589
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :240,000 VNĐ
32mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-223 (40223)
Mã mua hàng : STA-402-590
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :250,000 VNĐ
34mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-241 (40241)
Mã mua hàng : STA-402-591
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :282,000 VNĐ
35mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-242 (40242)
Mã mua hàng : STA-402-592
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :297,000 VNĐ
36mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-243 (40243)
Mã mua hàng : STA-402-593
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :339,000 VNĐ
38mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-244 (40244)
Mã mua hàng : STA-402-594
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :376,000 VNĐ
41mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-245 (40245)
Mã mua hàng : STA-402-595
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :448,000 VNĐ
42mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-246 (40246)
Mã mua hàng : STA-402-596
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :484,000 VNĐ
46mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-248 (40248)
Mã mua hàng : STA-402-597
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :563,000 VNĐ
48mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-249 (40249)
Mã mua hàng : STA-402-598
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :626,000 VNĐ
50mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-250 (40250)
Mã mua hàng : STA-402-599
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :678,000 VNĐ
55mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-251 (40251)
Mã mua hàng : STA-402-600
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,018,000 VNĐ
60mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-252 (40252)
Mã mua hàng : STA-402-601
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,226,000 VNĐ
6x7mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-201 (41201)
Mã mua hàng : STA-412-603
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
8x9mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-301 (41301)
Mã mua hàng : STA-412-604
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
8x10mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-202 (41202)
Mã mua hàng : STA-412-605
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :134 - Tổng truy cập : 191,551,994
Facebook
Liên hệ