XUẤT XỨ » Đài Loan
PH 2x250 Vít bake 9241009
Mã mua hàng : VTA-009-360
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :79,000 VNĐ
PH 2x300 Vít bake 9241010
Mã mua hàng : VTA-010-361
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :92,000 VNĐ
PH 3x150 Vít bake 9241011
Mã mua hàng : VTA-011-362
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :77,000 VNĐ
PH 3x8x200 Vít bake 9241012
Mã mua hàng : VTA-012-363
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 3x9.5200 Vít bake 9241013
Mã mua hàng : VTA-013-364
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 4x200 Vít bake 9241014
Mã mua hàng : VTA-014-365
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
3.2x75mm Vít dẹp 9242001
Mã mua hàng : VTA-001-366
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
4x100mm Vít dẹp 9242002
Mã mua hàng : VTA-002-367
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :40,000 VNĐ
4x125mm Vít dẹp 9242003
Mã mua hàng : VTA-003-368
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x75mm Vít dẹp 9242004
Mã mua hàng : VTA-004-369
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x100mm Vít dẹp 9242005
Mã mua hàng : VTA-005-370
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x150mm Vít dẹp 9242006
Mã mua hàng : VTA-006-371
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :53,000 VNĐ
5x175mm Vít dẹp 9242007
Mã mua hàng : VTA-007-372
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x200mm Vít dẹp 9242008
Mã mua hàng : VTA-008-373
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :60,000 VNĐ
5.5x100mm Vít dẹp 9242009
Mã mua hàng : VTA-009-374
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5.5x125mm Vít dẹp 9242010
Mã mua hàng : VTA-010-375
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :159 - Tổng truy cập : 193,906,269
Facebook
Liên hệ