XUẤT XỨ » Đài Loan
35mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-523 (34523)
Mã mua hàng : STA-345-510
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :192,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-524 (34524)
Mã mua hàng : STA-345-511
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :197,000 VNĐ
37mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-525 (34525)
Mã mua hàng : STA-345-512
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :215,000 VNĐ
38mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-526 (34526)
Mã mua hàng : STA-345-513
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :223,000 VNĐ
39mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-527 (34527)
Mã mua hàng : STA-345-514
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :239,000 VNĐ
40mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-528 (34528)
Mã mua hàng : STA-345-515
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :263,000 VNĐ
41mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-529 (34529)
Mã mua hàng : STA-345-516
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :293,000 VNĐ
6mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-201 (34201)
Mã mua hàng : STA-342-517
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
7mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-202 (34202)
Mã mua hàng : STA-342-518
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-203 (34203)
Mã mua hàng : STA-342-519
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-204 (34204)
Mã mua hàng : STA-342-520
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-206 (34206)
Mã mua hàng : STA-342-522
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-208 (34208)
Mã mua hàng : STA-342-524
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-209 (34209)
Mã mua hàng : STA-342-525
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-210 (34210)
Mã mua hàng : STA-342-526
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :43,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-212 (34212)
Mã mua hàng : STA-342-528
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :43,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :54 - Tổng truy cập : 175,924,391
Facebook
Liên hệ