XUẤT XỨ » Đài Loan
Lưỡi cắt 2 chi tiết Sata 97-312 (97312)
Mã mua hàng : STA-973-964
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :116,000 VNĐ
3x18mm Lưỡi cắt 2 chi tiết Sata 97-311 (97311)
Mã mua hàng : STA-973-965
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :73,000 VNĐ
9" Kìm bấm cos Sata 91-105 (91105)
Mã mua hàng : STA-911-978
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :807,000 VNĐ
7" Kìm cắt, tuốt dây Sata 91-202 (91202)
Mã mua hàng : STA-912-973
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :216,000 VNĐ
6" Kìm cắt, tuốt dây Sata 91-201 (91201)
Mã mua hàng : STA-912-974
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :205,000 VNĐ
6-1/2" Kìm cắt, tuốt dây Sata 91-108 (91108)
Mã mua hàng : STA-911-976
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :350,000 VNĐ
9-1/2" Kìm bấm cable Sata 91-104 (91104)
Mã mua hàng : STA-911-979
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :807,000 VNĐ
8" Kìm bấm cable Sata 91-102 (91102)
Mã mua hàng : STA-911-980
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :779,000 VNĐ
8" Kìm bấm cable Sata 91-101 (91101)
Mã mua hàng : STA-911-981
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :802,000 VNĐ
1/4"x100mm Tay vặn vít tự động Sata 61-003 (61003)
Mã mua hàng : STA-610-960
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :107,000 VNĐ
1/4"x100mm Tay vặn vít tự động Sata 61-002 (61002)
Mã mua hàng : STA-610-961
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :79,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi cong Sata 72-021 (72021)
Mã mua hàng : STA-720-993
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :76,000 VNĐ
13" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-014 (72014)
Mã mua hàng : STA-720-994
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :167,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-013 (72013)
Mã mua hàng : STA-720-995
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :116,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-012 (72012)
Mã mua hàng : STA-720-996
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :95,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Sata 72-011 (72011)
Mã mua hàng : STA-720-997
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :76,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :192 - Tổng truy cập : 184,841,973
Facebook
Liên hệ