XUẤT XỨ » Đài Loan
2x150mm Vít bake Sata 62-111 (62111)
Mã mua hàng : STA-621-902
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :50,000 VNĐ
2x100mm Vít bake Sata 62-110 (62110)
Mã mua hàng : STA-621-903
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :47,000 VNĐ
2x38mm Vít bake Sata 62-109 (62109)
Mã mua hàng : STA-621-904
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
1x150mm Vít bake Sata 62-107 (62107)
Mã mua hàng : STA-621-906
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :42,000 VNĐ
1x100mm Vít bake Sata 62-106 (62106)
Mã mua hàng : STA-621-907
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
0x200mm Vít bake Sata 62-104 (62104)
Mã mua hàng : STA-621-909
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
0x150mm Vít bake Sata 62-103 (62103)
Mã mua hàng : STA-621-910
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :34,000 VNĐ
0x75mm Vít bake Sata 62-101 (62101)
Mã mua hàng : STA-621-912
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
8x300mm Vít dẹp Sata 62-030 (62030)
Mã mua hàng : STA-620-913
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :78,000 VNĐ
8x250mm Vít dẹp Sata 62-029 (62029)
Mã mua hàng : STA-620-914
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :70,000 VNĐ
6.5x300mm Vít dẹp Sata 62-028 (62028)
Mã mua hàng : STA-620-915
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :65,000 VNĐ
5.5x300mm Vít dẹp Sata 62-027 (62027)
Mã mua hàng : STA-620-916
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :55,000 VNĐ
5.5x250mm Vít dẹp Sata 62-026 (62026)
Mã mua hàng : STA-620-917
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :48,000 VNĐ
8x200mm Vít dẹp Sata 62-025 (62025)
Mã mua hàng : STA-620-918
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :63,000 VNĐ
8x100mm Vít dẹp Sata 62-024 (62024)
Mã mua hàng : STA-620-919
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :60,000 VNĐ
6.5x250mm Vít dẹp Sata 62-023 (62023)
Mã mua hàng : STA-620-920
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :59,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :118 - Tổng truy cập : 180,517,538
Facebook
Liên hệ