XUẤT XỨ » Đài Loan
PH 4x200 Vít bake cách điện 1000V VDE 9241305
Mã mua hàng : VTA-305-170
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
2.5x75mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242401
Mã mua hàng : VTA-401-171
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :46,000 VNĐ
3x100mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242402
Mã mua hàng : VTA-402-172
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :51,000 VNĐ
3.5x100mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242403
Mã mua hàng : VTA-403-173
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
4x100mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242404
Mã mua hàng : VTA-404-174
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :53,000 VNĐ
5.5x125mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242405
Mã mua hàng : VTA-405-175
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :63,000 VNĐ
6.5x150mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242406
Mã mua hàng : VTA-406-176
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :75,000 VNĐ
8x175mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242407
Mã mua hàng : VTA-407-177
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :90,000 VNĐ
10x200mm Vít dẹp cách điện 1000V VDE 9242408
Mã mua hàng : VTA-408-178
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 8x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244201
Mã mua hàng : VTA-201-179
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 9x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244202
Mã mua hàng : VTA-202-180
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 10x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244203
Mã mua hàng : VTA-203-181
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 15x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244204
Mã mua hàng : VTA-204-182
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 20x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244205
Mã mua hàng : VTA-205-183
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 25x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244206
Mã mua hàng : VTA-206-184
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 27x100 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244207
Mã mua hàng : VTA-207-185
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :161 - Tổng truy cập : 197,824,136
Facebook
Liên hệ