XUẤT XỨ » Đài Loan
25x350mm Mũi khoan bê tông 201-250350-1
Mã mua hàng : MIS-350-071
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :165,000 VNĐ
25x400mm Mũi khoan bê tông 201-250400-1
Mã mua hàng : MIS-400-072
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :184,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông 201-250460-1
Mã mua hàng : MIS-460-073
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :198,000 VNĐ
25x600mm Mũi khoan bê tông 201-250600-1
Mã mua hàng : MIS-600-074
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :264,000 VNĐ
25x800mm Mũi khoan bê tông 201-250800-1
Mã mua hàng : MIS-800-086
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :358,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060110-1
Mã mua hàng : MIS-110-220
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :22,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông 201-060110-1
Mã mua hàng : MIS-110-260
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :20,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông 201-060160-1
Mã mua hàng : MIS-160-259
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :24,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060160-1
Mã mua hàng : MIS-160-303
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :25,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông 201-060210-1
Mã mua hàng : MIS-210-258
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :28,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông 201-060260-1
Mã mua hàng : MIS-260-257
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :35,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông 201-080110-1
Mã mua hàng : MIS-110-256
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :21,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080110-1
Mã mua hàng : MIS-110-304
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :27,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã mua hàng : MIS-160-254
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :25,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080160-1
Mã mua hàng : MIS-160-305
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :29,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã mua hàng : MIS-210-252
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :33,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :203 - Tổng truy cập : 186,984,919
Facebook
Liên hệ