XUẤT XỨ » Đài Loan
TX 6x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233203
Mã mua hàng : VTA-203-151
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 7x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233204
Mã mua hàng : VTA-204-152
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 8x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233205
Mã mua hàng : VTA-205-153
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 9x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233206
Mã mua hàng : VTA-206-154
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 10x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233207
Mã mua hàng : VTA-207-155
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 15x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233208
Mã mua hàng : VTA-208-156
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 20x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233209
Mã mua hàng : VTA-209-157
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ vít lục giác điện tử 6 cây 92350B01
Mã mua hàng : VTA-010-159
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 80 chi tiết QS12580
Mã mua hàng : VTA-580-160
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít và đầu típ mini 26 chi tiết QS125260
Mã mua hàng : VTA-260-161
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 71 chi tiết QS125710
Mã mua hàng : VTA-710-162
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 30 chi tiết QS150300
Mã mua hàng : VTA-300-163
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
SW 5x125 Vít lục giác cách điện 1000V VDE 9245102
Mã mua hàng : VTA-102-190
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 86 chi tiết QS1259086
Mã mua hàng : VTA-086-164
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ mũi vít 113 chi tiết QS12590113
Mã mua hàng : VTA-113-165
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 0x60 Vít bake cách điện 1000V VDE 9241301
Mã mua hàng : VTA-301-166
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :47,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :198 - Tổng truy cập : 196,657,760
Facebook
Liên hệ