XUẤT XỨ » Đài Loan
11/32" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-672 (46672)
Mã mua hàng : STT-466-076
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :103,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Sata 72-022 (72022)
Mã mua hàng : STA-720-992
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :95,000 VNĐ
Dụng cụ cảm biến Sata 11-924 (11924)
Mã mua hàng : STT-119-035
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :65,000 VNĐ
1x75mm Vít bake Sata 62-105 (62105)
Mã mua hàng : STA-621-908
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
3x150mm Vít bake Sata 62-114 (62114)
Mã mua hàng : STA-621-899
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
1" Vòng miệng tự động Sata 43-512 (43512)
Mã mua hàng : STT-431-116
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :285,000 VNĐ
1x200mm Vít bake Sata 62-108 (62108)
Mã mua hàng : STA-621-905
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :39,000 VNĐ
7" Kìm bấm chết mũi thẳng Sata 71-202 (71202)
Mã mua hàng : STT-712-002
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :193,000 VNĐ
3x250mm Vít bake Sata 62-119 (62119)
Mã mua hàng : STA-621-894
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :69,000 VNĐ
6" Kìm bấm chết mỏ nhọn Sata 71-301 (71301)
Mã mua hàng : STT-713-001
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :192,000 VNĐ
2x300mm Vít bake Sata 62-118 (62118)
Mã mua hàng : STA-621-895
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
3x300mm Vít bake Sata 62-117 (62117)
Mã mua hàng : STA-621-896
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
3x250mm Vít bake Sata 62-116 (62116)
Mã mua hàng : STA-621-897
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :47,000 VNĐ
3x200mm Vít bake Sata 62-115 (62115)
Mã mua hàng : STA-621-898
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :58,000 VNĐ
2x250mm Vít bake Sata 62-113 (62113)
Mã mua hàng : STA-621-900
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :50,000 VNĐ
2x200mm Vít bake Sata 62-112 (62112)
Mã mua hàng : STA-621-901
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :47,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :140 - Tổng truy cập : 182,624,766
Facebook
Liên hệ