XUẤT XỨ » Đài Loan
60mm2 Kìm bấm cosse 11-160
Mã mua hàng : VTA-160-033
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
150mm2 Kìm bấm cosse 11-161
Mã mua hàng : VTA-161-034
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm điện 4010-06
Mã mua hàng : VTA-060-035
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :175,000 VNĐ
8" Kìm điện 4010-08
Mã mua hàng : VTA-080-037
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :230,000 VNĐ
6" Kìm cắt 4011-06
Mã mua hàng : VTA-060-038
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :175,000 VNĐ
7" Kìm cắt 4011-07
Mã mua hàng : VTA-070-039
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :225,000 VNĐ
8" Kìm cắt 4011-08
Mã mua hàng : VTA-080-040
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :253,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn 4012-06
Mã mua hàng : VTA-060-041
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :167,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn 4012-08
Mã mua hàng : VTA-080-042
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :183,000 VNĐ
7" Kìm tuốt dây 4015-07
Mã mua hàng : VTA-070-043
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :169,000 VNĐ
6" Kìm càng cua 4016-06
Mã mua hàng : VTA-060-044
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm càng cua 4016-08
Mã mua hàng : VTA-080-045
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
10" Kìm mỏ quạ 4017-10
Mã mua hàng : VTA-100-046
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm nhọn mũi cong 4023-06
Mã mua hàng : VTA-060-047
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :179,000 VNĐ
8" Kìm nhọn mũi cong 4023-08
Mã mua hàng : VTA-080-048
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :196,000 VNĐ
12" Kìm cắt dài 4030-12
Mã mua hàng : VTA-120-049
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :184 - Tổng truy cập : 197,995,689
Facebook
Liên hệ