XUẤT XỨ » Đài Loan
12" Kìm mỏ quạ E4014-12
Mã mua hàng : VTA-120-072
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :400,000 VNĐ
16" Kìm mỏ quạ E4014-16
Mã mua hàng : VTA-160-073
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
7" Bộ kìm mở phe 4025-7
Mã mua hàng : VTA-700-074
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-5
Mã mua hàng : VTA-500-075
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-7
Mã mua hàng : VTA-700-076
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-9
Mã mua hàng : VTA-900-077
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi thằng E4025-ES-5
Mã mua hàng : VTA-500-078
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng E4025-ES-7
Mã mua hàng : VTA-700-079
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi thằng E4025-ES-9
Mã mua hàng : VTA-900-080
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-5
Mã mua hàng : VTA-500-081
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-7
Mã mua hàng : VTA-700-082
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe trong mũi cong E4025-IB-9
Mã mua hàng : VTA-900-083
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe trong mũi thẳng E4025-IS-5
Mã mua hàng : VTA-500-084
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng E4025-IS-7
Mã mua hàng : VTA-700-085
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe trong mũi thẳng E4025-IS-9
Mã mua hàng : VTA-900-086
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :233,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện 1000V VDE V4010-06
Mã mua hàng : VTA-060-087
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :288,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :201 - Tổng truy cập : 196,446,400
Facebook
Liên hệ