XUẤT XỨ » Đài Loan
7" Kìm cắt 4011-07
Mã mua hàng : VTA-070-039
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :225,000 VNĐ
8" Kìm cắt 4011-08
Mã mua hàng : VTA-080-040
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :253,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn 4012-06
Mã mua hàng : VTA-060-041
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :167,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn 4012-08
Mã mua hàng : VTA-080-042
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :183,000 VNĐ
7" Kìm tuốt dây 4015-07
Mã mua hàng : VTA-070-043
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :169,000 VNĐ
6" Kìm càng cua 4016-06
Mã mua hàng : VTA-060-044
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm càng cua 4016-08
Mã mua hàng : VTA-080-045
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
10" Kìm mỏ quạ 4017-10
Mã mua hàng : VTA-100-046
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm nhọn mũi cong 4023-06
Mã mua hàng : VTA-060-047
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :179,000 VNĐ
8" Kìm nhọn mũi cong 4023-08
Mã mua hàng : VTA-080-048
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :196,000 VNĐ
12" Kìm cắt dài 4030-12
Mã mua hàng : VTA-120-049
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
480mm Kìm chết dây xích 4101
Mã mua hàng : VTA-101-050
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :299,000 VNĐ
8-1/2" Kìm chết đa năng 4103
Mã mua hàng : VTA-103-051
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :245,000 VNĐ
6-1/2" Kìm chết mũi nhọn 4106-07
Mã mua hàng : VTA-070-052
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :151,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn 4106-09
Mã mua hàng : VTA-090-053
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :185,000 VNĐ
9" Kìm chết 4108-09
Mã mua hàng : VTA-090-054
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :161 - Tổng truy cập : 196,470,688
Facebook
Liên hệ