XUẤT XỨ » Đài Loan
21mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-414 (12414)
Mã mua hàng : STA-124-544
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :62,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-415 (12415)
Mã mua hàng : STA-124-545
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :71,000 VNĐ
6mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-301 (12301)
Mã mua hàng : STA-123-546
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :15,000 VNĐ
7mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-302 (12302)
Mã mua hàng : STA-123-547
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :15,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-303 (12303)
Mã mua hàng : STA-123-548
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :17,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-304 (12304)
Mã mua hàng : STA-123-549
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :17,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-305 (12305)
Mã mua hàng : STA-123-550
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-306 (12306)
Mã mua hàng : STA-123-551
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-307 (12307)
Mã mua hàng : STA-123-552
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-308 (12308)
Mã mua hàng : STA-123-553
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-309 (12309)
Mã mua hàng : STA-123-554
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-310 (12310)
Mã mua hàng : STA-123-555
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-311 (12311)
Mã mua hàng : STA-123-556
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :19,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-312 (12312)
Mã mua hàng : STA-123-557
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :19,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-313 (12313)
Mã mua hàng : STA-123-558
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-314 (12314)
Mã mua hàng : STA-123-559
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :184 - Tổng truy cập : 186,257,764
Facebook
Liên hệ